Vitajte

Vítame Vás na stránkach Klubu vojenskej histórie Čapajev. Náš klub združuje milovníkov a sympatizantov vojenskej histórie druhej svetovej vojny, so zameraním na problematiku partizánskych bojov, odbojového a protifašistického hnutia pred a počas Slovenského národného povstania, nevynímajúc oslobodzovacie a prelomové boje Červenej armády a jej spojencov počas oslobodzovania Slovenska.

Praktická činnosť klubu je rôznorodá a zaujímavá. Zameriavame sa hlavne na organizovanie čiastočných rekonštrukcií vojnových udalostí druhej svetovej vojny vo forme ukážok bojov, historických čestných stráží, pamätných pochodov a starostlivosť o pamätné miesta.

Našou úprimnou snahou je vzdať aj takouto netradičnou formou patričnú úctu, obdiv a vďaku všetkým hrdinom, ale i bežným radovým vojakom, partizánom a iným príslušníkom protifašistického odboja, ktorí sa neváhali zapojiť do bojov za našu slobodu a mier, a za ktorých viacej hovoria ich hrdinské skutky ako slová.

Radi srdečne uvítame každého seriózneho záujemcu a fanúšika vojnových dejín, ktorý bude mať pozitívny vzťah k tematike histórie druhej svetovej vojny, bude si ctiť odkaz národnooslobodzovacieho boja a pamiatku tých, ktorí položili svoje životy za našu slobodu, a ktorý prejaví skutočný a nefalšovaný záujem stať sa jedným z nás…

Obsah týchto stránok nepodporuje a ani nepropaguje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú ani inú diskrimináciu alebo násilie a žiadnym spôsobom neglorifikuje vojnu a jej dôsledky! Čestne prehlasujeme, že nie sme extrémistickou skupinou a ani nepatríme pod žiadnu extrémistickú organizáciu alebo hnutie. Nie sme členmi žiadnej politickej strany, nesympatizujeme a ani nepodporujeme, neschvaľujeme žiadnu radikálnu alebo extrémistickú organizáciu, hnutie alebo jednotlivcov s takýmito sklonmi, či extrémistickú alebo rasovo podmienenú ideológiu, ktoré by obmedzovali základné ľudské práva a slobody občanov alebo podporovali a šírili akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú, či inú formu diskriminácie alebo násilie v akejkoľvek jeho podobe.